בוררות כלכלית

העולם המערבי הביא עמו שפע ומגוון רב, ועמו סכסוכים כלכליים בלתי מבוטלים. כך באופן שכיח אנו נתקלים במחלוקות כלכליות אגב צוואות, חלוקת רכוש, רכישות ומיזוגים, חובות בעסק שלא צלח,הלוואה בין חברים שלא צלחה ומחלוקות רבות שבסיסן כלכלי.

בוררות כלכלית מאפשרת לצדדים למחלוקת לנהל ענייניהם באופן דיסקרטי, מהיר נוח והוגן, ללא שימוש במערכת המשפט הציבורי, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. פסק בורר המסדיר סכסוך שבין צדדים, עולה בעוצמתו בנסיבות המתאימות גם על פסק דינו של בית המשפט, אין עליו זכות ערעור, וממילא מחייב את הצד שכנגד לקיימו כאשר לזוכה, כלים למימוש פסק הבורר במערכת ההוצאה לפועל של המדינה.

מאחר וכיום מתקיימים סכסוכים כלכליים השכם וערב, נכון יעשו צדדים אם בטרם ישכרו עורכי דין ויגישו תביעות שימשכו שנים במערכת המשפט,יפנו לקבלת ייעוץ אצל בורר מוסמך, בעל ידע משפטי רב, על מנת לבחון כדאיותם לניהול מחלוקותיהם וסכסוכיהם באופן יעיל, דיסקרטי ומהיר, וזאת רחוק מעיני הציבור.

בוררות מסחרית

מחלוקות מסחריות הן דבר שכיח בניהול עסק או גוף כלכלי מכל סוג. למי מבנינו הנתקל במחלוקות מסחריות שמורה הדרך להביא עניינו או בפני בית המשפט או בפני הליכי בוררות.

ניהול סכסוך מסחרי בבוררות ולא בבית המשפט, משרת לרוב את הצדדים באופן טוב יותר, בין היתר משום שהליך זה מתנהל באופן חשאי, מחייב ומהיר, וסדרי הראיות והעדויות שניתן להביא, מסייעות אחר חקר האמת, בין היתר מאחר וישנן ראיות שיהיו קבילות בבוררות, אך לא בבית המשפט.

בין אם יש לכם עסק או חברה בע"מ, ובין אם אתם רק שני שותפים או יותר אשר מצאו עצמם חלוקים בשאלה משפטית חשובה שמעכירה על יחסי היום יום, בוררות מסחרית מקצועית, המנוהלת על ידי בורר מוסמך ומנוסה בדין המסחרי, תאפשר פתרון המחלוקות באופן דיסקרטי מחד, ונכון, יעיל ומהיר מאידך.

בוררות משפחתית

לא אחת קורה שצדדים לתא משפחתי, רחב או צר, מוצאים עצמם חלוקים בשאלות רכוש, משאבים ובכלל.

בוררות משפחתית מאפשרת לצדדים למחלוקת להביא עמדותיהם בפני הבורר, בכדי שיתן החלטה צודקת והוגנת לעניין המחלוקות. הכרעות מסוג אלו, שומרות לרוב על התא המשפחתי, ומונעות קרע שלא ניתן לאיחוי, דבר חיוני ביותר במסגרת מערכות יחסים מתמשכות שבין צדדים לסכסוך.

בשל הרגישות שבתחום הבוררות המשפחתית, הליכים אלו מבוצעים במספר שלבים, כאשר בשלב הראשון מובאים הצדדים יחדיו לתיאום הסכם בוררות סדור ומחייב, שרק לאחריו יבואו ענייניהם לדין.

בוררות מהירה

"בוררות מהירה" הינה הליך ייחודי בנוף הבוררות המוכרת, ועיקרה הוא מתן אפשרות לצדדים בסכסוך כספי של עד 200,000 ש"ח, או בשאלה הצהרתית ובקשה להוצאת צווים מתאימים אגב סכסוך, לבקש כי עניינם  ינדון ביום אחד, על בסיס תצהירים וחומר משפטי שיוגש 30 יום קודם לדיון.

במסגרת הליך בוררות מהירה, הצדדים יקיימו פגישת היכרות אחד בלבד, לאחריה יגישו מסמכיהם, ושאז יתקיים דיון אחד לגופם של דברים. בתום 30 ימים מיום הדיון האחרון, ינתן פסק הבורר על בסיס החומר שהונח בהליך בלבד.

ניהול הליך מהיר זה, מתאים לצדדים שנקלעו למחלוקת כלכלית מוגדרת וברורה, ושעל טענות הצדדים והראיות שבידיהם, הושגה בינם הסכמה לקבל פסק בורר מהיר, בפרק זמן מוגדר מראש.

היתרונות במסגרת הליך זה מאפשרות לצדדים ליהנות מתשלום נמוך משמעותית לניהול ענייניהם מחד, ולהביא פתרון מהיר ללא שיהוי מאידך.

שימוש בהליך ימצא בין היתר בשאלות ומחלוקות לעניין דינה של הלוואה שבין צדדים, במחלוקת מסחרית בין שני שותפים בעסקים לממכר מזון (עסקים בתחום המזון), בשאלת פרשנותו של חוזה, הסכמה וכיוצ', ו/או בשאלת חיובו של צד להסכם. אין בדוגמאות המוזכרות לקבוע רשימה סגורה של מקרים, אלא דוגמאות שכיחות המתאימות להליך זה.

גישבור

מאחר ולעורך הדין אייל שטייניץ הסמכה הן כבורר והן כמגשר, צדדים למחלוקות מוזמנים להתחיל ניהול ההליך שבינם במסלול גישור, ושאז, שאם הגישור לא צולח, מועברים הצדדים לבוררות.

 

הליך הגישבור מאפשר לצדדים לדעת בוודאות, כי מה שהחל בגישור בלתי מחייב, יסתיים בפסק בורר תקף ומחייב.

 

יתרונות הליך הגישבור נעוץ בכך שזה מתחיל בהצעה גישורית שיש בה לפתור הסכסוך בדרך נועם במסגרת הסכמית, שלאחריה, ובאם ההצעות שהונחו על השולחן נדחו, תועבר ההכרעה לפסיקת בורר בהתאם להסכם שהושג קודם לתחילת הליך הגישור.

 

הליך זה מנוהל בהגינות מלאה, והסכמת הצדדים להליך זה איננה מחייבת את הבורר לפסוק בהתאם להצעות הגישור, אלא דווקא מתירה בידי הבורר זכות לגמישות הכרעתית על פי כללי צדק הגינות ודין, בניגוד להצעות שנועדו לגשר על הפערים לאחר בחינת האינטרסים של הצדדים.

 

מהאמור יוצא כי כאשר צד למחלוקת סבור שהצעת הבורר מיטיבה עמו, הרי מלבד העובדה כי זו הנחתו הסובייקטיבית, זו ניתנת אגב רצון להביא הצדדים להסכמות רצוניות בלבד, ללא שיקולי הכרעה, אלא באמצעות אוסף של מיצוי אינטרסים של הצדדים בלבד.

 

וראו, כי כאשר הסכמות אלו לא הושגו, לא יהיה בכך לחייב פסק בורר שתוצאתו תוצאה שתפגע, ו/ואו תהא רלוונטית להצעת הגישור, שכן במצב דברים זה, הבורר יברר את הסכסוך על דרך ההכרעה, ולא ההצעה, והתוצאה תהא בהתאם.

 

בוררות
FINAL OFFER

בוררות FINAL OFFER היא בוררות ייחודית המתאימה למצבים בהם צדדים לסכסוך חלוקים בגובה התשלום שבמחלוקת או שלכל צד הצעה סופית מטעמו לפתור את המחלוקות והסכסוך שהובא בפני הבורר.

הליך FINAL OFFER מאפשר לבורר מוסמך ומיומן לקבל טענות הצדדים במסמכים מטעמם, כשהם ערוכים בתצהיר מתאים, ושאז מוסיפים הצדדים הצעתם לבורר לפתרון הסכסוך והמחלוקת.

 

הבורר ראשית יגבש עמדתו מבלי שבחן הצעת הצדדים, ושאז ובאופן דיסקרטי יבחן את הצעת הצדדים לאחר שגיבש עמדתו, ובסופה יתאים הצעתו לכדי פסק בורר נכון, צודק ומותאם לרלוונטיות ההצעות מטעם הצדדים.

 

הליך זה הוא ייחודי ביותר ומתאים לסכסוכים ספציפיים בכפוף לשיקול דעתו של הבורר.

 

אין באמור בשום מקום באתר משום חוו"ד דעת משפטית או הצעה מחייבת, או מתן הוראה מכל מין או סוג. כל האמור מובא רק לנוחיות הקוראים. אין לעשות שימוש באמור בשום צורה, ללא היוועצות קודמת.